نویسنده = فتح الله رحیمی
مبانی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید و توزیع دارو

دوره 2، شماره 3، فروردین 1400، صفحه 267-295

10.22133/clj.2021.284720.1061

فتح الله رحیمی؛ راضیه رسکتی


مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت

دوره 1، شماره 2، مهر 1399، صفحه 106-132

10.22133/clj.2021.259923.1039

گلناز جلالی؛ فتح الله رحیمی؛ فاطمه قناد


موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملّی و بین المللــی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 1-22

10.22133/clj.2020.108227

فتح الله رحیمی؛ سحر شریفیان