دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مطالعه تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22133/mtlj.2023.355084.1114

عباس میرشکاری؛ شبیر آزادبخت


امکان‌سنجی گسترش قلمرو صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در قبال سلاح‌های ساخته شده با فناوری نانو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22133/mtlj.2023.357735.1116

پیمان نمامیان؛ نجات امیری


نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22133/mtlj.2022.345227.1096

مهدی عمانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی