حل‌وفصل اختلافات ناشی از صدور و بهره‌برداری از نماد اعتماد الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، استادیار دانشگاه آزاد پردیس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین‌الملل دانشگاه آزاد پردیس

چکیده

سازگاری و مطابقت مفاهیم لفظی و عرفی قواعد حقوق قراردادها با مفاهیم فنی محیط الکترونیکی از جمله عللی است که انعقاد قرارداد الکترونیکی و تبعاً شیوع کسب‌وکار در این حوزه را امکان‌پذیر ساخته است. با تصویب قانون تجارت الکترونیکی، قراردادهای الکترونیکی، هم به لحاظ فرایند تشکیل و هم ازحیث ماهیت، مانند تجارت غیرالکترونیکی از پشتوانۀ قانونی لازم برخوردار شده و در چارچوب نظام حقوقی کشور دارای اعتبارند. به عبارت بهتر، ماهیت دیجیتال یا مجازی توافق طرفین از نظر تحلیل حقوقی صحیح است و منع قانونی ندارد. با گسترش فضای سایبری و لزوم وجود قوانین حاکم بر تجارت در آن و در نتیجه اختلافات حاصل از این تعاملات و معاملات، یافتن راه‌حل برای حل‌وفصل این اختلافات اجتناب‌ناپذیر و ضروری است. با استنباط از قوانین حل‌وفصل اختلافات در فضای غیرالکترونیکی می‌توان ‌راه‌حل‌هایی برای ‌حل‌وفصل اختلافات در فضای سایبری یافت. این راهکارها، با انطباق بر قوانین تجارت و مدنی و قوانین داوری داخلی بین‌المللی، ابهامات و خلأ‌های موجود برای استفاده از روش‌های غیرقضایی در ‌حل‌وفصل اختلافات را برطرف خواهد کرد،. در این مقاله با روش کتابخانه‌ای و مطالعۀ نظریات و کتب مرتبط کوشش شده، ضمن معرفی مفهوم و ماهیت نماد اعتماد الکترونیکی به‌منزلۀ عامل محقِق و تقویت‌کنندۀ کسب‌وکار اینترنتی، درخصوص راه‌های بالقوه و بالفعل حل‌وفصل اختلافات ناشی از بهره‌برداری آن در حقوق کشور سخن گفته شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resolve Disputes Arising from the Issuance and Use of Electronic Trust Symbol

نویسندگان [English]

  • Rasool Malakooti 1
  • Talaat Halaj 2
1 Assistant Professor in Private Law, Islamic Azad University, Branch of Pardis, Iran
2 Master’s Student in Intranational Trade Law, Islamic Azad University, Branch of Pardis, Iran
چکیده [English]

Compatibility and conformity of verbal and customary concepts of contract law rule with technical concepts of the electronic environment are one reason that has made it possible to conclude an electronic contract and consequently the spread of business in this field. With the enactment of the Electronic Commerce Law, electronic contracts, both in terms of the formation process and nature, such as non-electronic commerce, have the necessary legal support and are valid within the country's framework's legal system. In other words, the digital or virtual nature of the agreement between the parties is correct in terms of legal analysis and is not prohibited by law. With the expansion of cyberspace and the need for the rules governing trade in cyberspace and as a result of disputes arising from these interactions and transactions, finding a solution to resolve these disputes is inevitable and necessary. By inferring the rules for resolving disputes in non-electronic space, solutions can be found for resolving disputes in cyberspace. These solutions can resolve existing ambiguities and gaps in non-judicial methods in resolving disputes by complying with commercial and civil law and domestic and international arbitration laws. In this article, while introducing the concept and nature of the symbol of electronic trust as a researcher and strengthener of Internet business, an attempt has been made to talk about potential and actual ways of resolving disputes arising from its use in national law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic Contract
  • Electronic Trust Symbol
  • Message Data
  • Dispute Resolution
السان، مصطفی (1384). «تشکیل قراردادهای الکترونیکی». پژوهشنامۀ بازرگانی، دورۀ 9، شمارۀ 36، ص 141-184.
جلالی، سعید(1388). فناوری اطلاعات و ارتباطات در نظم نوین قانونی، جلد 1، دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی.
اسفیدانی، محمدرحیم، نوری، روح‌الله، دارمی، هادی و ابوی‌یاردکانی، محمد (1389). استانداردهای تجارت الکترونیکی. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
آهنی، بتول (1383). «انعقاد قرارداد‌های الکترونیکی». فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، شمارۀ 34 و 35.
بصیری، مهدی و بصیری، حسین (پاییز 1396). خدمات فناوری اطلاعات. تهران: انتشارات پشتیبان.
توربان، افرم و لونینو، لیندا (1396). کسب‌وکار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی. ترجمۀ زهیر حیاتی و غلامعلی تمهید. تهران: کتابدار.
عباس‌نژاد ورزی، رمضان و عباس‌نژاد ورزی، یوسف (1389). تجارت الکترونیکی. فن‌آوری نوین.
عزیزی، آریا (1398). چالشهای حقوقی و موانع اجرایی تجارت الکترونیکی، تهران: فرزانگان دانشگاه.
ملکوتی، رسول (1395). مسئولیت مدنی در فضای سایبر. تهران: مجد.
منصوری‌فر، مهران (1398). بازاریابی B2C و راهنمای کامل پیادهسازی آن. قابل دسترسی در: http://ketabesabz.com/book/78994
موحدی‌فر، محمدصادق (1396). مسائل حقوقی تجارت الکترونیکی و جرائم رایانهای در ایران. تهران: آکادمیک.
یعقوبی منظری، پریسا، نوری، روح‌الله و محمودزاده، محمود (1389). اقتصاد در تجارت الکترونیکی. مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
یکه‌خانی، راضیه (1392). الگوهای کسبوکار الکترونیکی رویکرد تحلیلی-مقایسهای. مؤسسۀ مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی.
 
Rawls, A. (2009). “Contract Formation in Internet Age”. The Columbia Scince and Technology Law Review, 10, 200.