حریم خصوصی کودکان اشخاص مشهور در بستر رسانه‌های نوین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خانواده، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران

چکیده

امروزه رشد فناوری‌های نوین در حوزۀ رسانه‌ها، به‌ویژه ظهور شبکه‌های اجتماعی، موجب شده است فرایند دریافت اطلاعات و سپس انتشار آن‌ها تسریع شود. یکی از موضوعات موردتوجه مردم در شبکه‌های اجتماعی زندگی اشخاص مشهور است. مسلماً، یکی از اجزای مهم زندگی این اشخاص کودکان آن‌ها هستند و رسانه‌ها با، توجه به علاقۀ مردم به دانستن دربارۀ کودکان اشخاص مشهور، می‌کوشند اخباری از آن‌ها منتشر سازند. اشخاص مشهور، به‌عنوان والدین این کودکان، به حریم خصوصی کودکان خویش استناد می‌کنند و رسانه‌ها نیز، به‌حق خویش برای بیان آزادانۀ اطلاعات. اینک، پرسش اصلی این است: نظر به تزاحم این دو حق، کدام‌یک ترجیح دارد؟ برای پاسخ به این سؤال نگارندگان با روشی توصیفی ـ تحلیلی به شناسایی چهار دیدگاه پرداخته‌اند. برخی حریم خصوصی و مصلحت کودک را ارجح دانسته‌‌اند و گروهی به ارزش آزادی بیان توسل جسته‌‌اند و انتشار اطلاعات اشخاص مشهور را موجب تأمین منافع عمومی می‌دانند. گروهی دیگر نیز میان نوع شهرت یا نوع مکان تفکیک قائل‌اند؛ اما گروهی، در نظریه‌ای تحت عنوان توازن، به دنبال ارائۀ معیارهایی هستند که قاضی بتواند در هر پرونده با استفاده از این معیارها توازنی بین حق حریم خصوصی و آزادی بیان برقرار کند. در حقوق ایران، ضمن به‌رسمیت‌شناختن هر دو حق، درخصوص تزاحم آن دو سخن صریحی به‌میان نیامده است. به‌نظر می‌رسد نمی‌توان قاعدۀ ثابتی در این خصوص تأسیس کرد، بلکه بسته‌به شرایط هر پرونده، قاضی باید بررسی کند و حقی را بر دیگری ترجیح دهد که از اهمیت بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Privacy of children of celebrities in the age of modern media

نویسندگان [English]

 • Abbas Mirshakari 1
 • Seyed Mohammad Amin Hosseini 2
 • fateme chaji 3
1 Assistant Professor, Department of Private and Islamic Law, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
2 PhD Student in Private Law, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
3 Master’s Student of Family Law, University of Judicial Sciences and Administrative Services, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, the growth of new technologies in the field of media, especially the emergence of social networks, has accelerated the process of obtaining information and then spreading it. One of the topics that people pay attention to on social networks is the life of famous people. Undoubtedly, one of the important parts of these people's lives is their children, and the media tries to publish news about them due to people's interest in knowing about the children of famous people. Famous people, as the parents of these children, have invoked their children's privacy, and the media also have the right to express information freely. Considering the conflict between these two rights, the main question is, which one is preferable? To answer this question, the authors have identified four perspectives with the help of a descriptive-analytical method. In the opinion of some, the privacy and interests of the child are preferred, and a group of people resort to the value of freedom of speech and consider disseminating information about famous people to ensure public interests. Another group differentiates between the type of fame and the type of place. Still, a group in theory called balance seeks to provide criteria that the judge can establish a balance between the right to privacy and freedom of expression in each case using these criteria. In Iranian law, while both rights are recognized, there is no explicit statement regarding the conflict between them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Celebrities
 • Children's Privacy
 • Balance Theory
 • New Media
استندلی، پاوول (1391). حقوق حفظ اسرار. محمد حسینی وکیلی مقدم (مترجم). تهران: همگان.
اسلامی، رضا (1393). آموزش حقوق بشر. تهران: مجد.
انصاری، مرتضى (1415ه.ق). کتاب الطهاره. مؤسسة آل بیت.
بیات کمیتکی، مهناز و بالوی، مهدی (1395). روش حل تعارض حقوق فردی و منافع جمعی در رویة قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر. تحقیقات حقوقی، 20(77)، 319-344.
بی‌پروا، امیر (1397). رسانه، حقوق بشر و شهروندی. تهران: نشر میزان.
پرستش، رضا و موسوی‌زاده، سیدشهاب‌الدین (1394). حریم خصوصی مقامات عمومی. فقه و حقوق اسلامی، 6(11)، 55-83.
ذاکریان، اکبر، جاور، حسین و بطحایی، سیدفرهاد (1399). حریم خصوصی افراد مشهور و فرزندانشان.دانش حقوق عمومی، 9(30)، 117-140.
رحمانی، زهره (1390). نظریه‌های موئد حق: نظریه برابری‌گرای کانتی. راهبرد،20(58)، 203-216.
روحی، مریم و شب‌افروزان، صغری (1396). فناوری‌های نوین ارتباطی در هویت اجتماعی و فرهنگی، از نظریه تا سنجش. تهران: نشر وانیا، چاپ اول.
روشن، محمد و حمدی، حسین (1398). مصالح عالیه کودک در حقوق ورویه قضایی ایران و کنوانسیون حقوق کودک. حقوق کودک، 1(1)، 11- 36.
زندی، محمدرضا (1389). تحقیقات مقدماتی در جرائم سایبری. تهران: جنگل.
شجاع سنگچولی، مهرویه (1399). حق حریم خصوصی کودکان در حقوق موضوعه ایران و کنوانسیون حقوق کودک.حقوق و مطالعات نوین،1(1)، 1-17.
کوثری، مسعود (1396). فناوری‌های نوین ارتباطی و اطلاعاتی. تهران: نشر سمت،
محسنی، فرید (1389). حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات ‌متحده آمریکا و فقه امامیه). تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول.
مشیری، مهشید (1371). فرهنگ زبان فارسی، الفبایی قیاسی. تهران: انتشارات سروش.
معتمدنژاد، کاظم (1386). وسایل ارتباط‌جمعی. تهران: نشر دانشگاه علامه طباطبائی.
مقامی، امیر و عطاران، نادیا (1398). موازنه‌ی افشای حریم خصوصی خانوادگی چهره‌های مشهور در رسانه‌ها و آزادی بیان در رویه نهادهای قضای». مطالعات حقوق عمومی، 49(2)، 312-330.
میرشکاری، عباس (1397). استثنائات حق تصویر. مطالعات حقوق تطبیقی، 9(1)، 451-472.
Hong, S. C. (2016). Kids Sell: Celebrity Kids’ Right to Privacy. Laws5(2), 18.
Cohen-Almagor, R. (2003). Privacy - Two Episodes: Princess Diana’s Death and Les Edi tions Vice-Versa Inc. v. Aubry. International Journal of Communications Law and Policy, 7, 1-24
Drake, P., & Miah, A. (2010). The cultural politics of celebrity. Cultural politics6(1), 49-64.
Helling, A. E. (2005). Protection of "persona" in the eu and in the us: a comparative analysis. A thesis submitted to the graduate faculty of the university of georgia. Athens. Georgia
Kenyon, A. T, & Mline, E. (2005). Images Of Celebrity: PublicityPrivacy, Law. Media & Arts Law Review, 10(4), 2-24.
Korkeamäki, Esa, Rainer oesch and Jori Taipale (2003). Character merchandising in europe. London
Krüger, B. (1982). Right of privacy, right of personality and commercial advertising. pp. 12-25.
Lockhart, W. B., Kamisar, Y., & Choper, J. H. (1975). Constitutional Rights and Liberties Cases and Materials, West publishing.
Levasseur, G. (1994). Protection de la personne, de l’image et de la vie privée (la voie pinale). Gaz. Pal. page 997 et suivantes.
Maralyan, A. (2012). Comparative Analysis of the Protection of Private Life of Public Officials and Public Figures Guaranteed by the Constitution of the United States and European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. Tufts University Fletcher School of Law and Diplomacy.
Marshall, J. (2008). PersonalFreedom through Human Rights Law? Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights. Boston: Martinus. Nijhoff Publishers
Marôpo, L., & Jorge, A. (2014). At the heart of celebrity: celebrities’ children and their rights in the media. Communication & society27, 17-32.
Revel, C. (2015). General interest and freedom of the press in the European Court of Human Rights’ case law: a comparative study between France and the United Kingdom (Doctoral dissertation).
Robinson, M. N. (2014). Protecting a Celebrity's Child from Harassment: Is California's Amendment Penal Code Sec. 11414 Too Vague to Be Constitutional. Pace Intell. Prop. Sports & Ent. LF, 4, 559.
Smet, S. (2010). Freedom of expression and the right to reputation:human rights in conflict. American University International Law Review, 26(1), 184-236.
Whittle, S., & Cooper, G. (2009). Privacy, probity and public interest. Reuters Institute for the Study of Journalism of the University of Oxford publisher
دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان
فروردین 1401
صفحه 105-120
 • تاریخ دریافت: 09 اردیبهشت 1401
 • تاریخ بازنگری: 07 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 10 مرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 10 مرداد 1401