موضوعات = حقوق فناوریهای نوین
فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.378117.1151

مجید نجارزاده هنجنی؛ علیرضا شمسی محب


خودنمایی دیجیتال نیتیوها در اینستاگرام: تحلیل فرایند، علل واگیری و تدابیر پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.375558.1148

احسان سلیمی؛ ندا شیری؛ سیمین فرخی نیا


تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.378057.1149

سید محمد مهدی مصطفوی اردبیلی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ سمانه رحمتی فر


امکان‌سنجی مسئولیت کیفری سلاح‌های جنگی مبتنی‌بر هوش ‌مصنوعی و مسئلۀ بی‌کیفرمانی در دادگاه کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.389496.1184

مهرنوش ابوذری؛ محمد رضا برزگر؛ زهرا نادری


وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.384061.1166

ُسید یاسر ضیایی؛ سیده معصومه حسینی


جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.385141.1169

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 37-49

10.22133/mtlj.2022.345227.1096

مهدی عمانی؛ جمال بیگی؛ بابک پورقهرمانی


مطالعۀ تطبیقی تبلیغات مرتبط با سلامت در حقوق ایران و دستورالعمل‌های اتحادیۀ اروپا

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 113-134

10.22133/mtlj.2023.353264.1108

سیده مریم اعتماد؛ ستار زرکلام؛ منصور امینی؛ پرویز ساورائی


رویکردی حقوقی به تغییر اقلیم با تأکید بر الگوی همگرایی فناورانه

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 149-162

10.22133/mtlj.2023.382910.1162

سبحان طیبی؛ حسین موحدیان؛ نیما نوروزی