موضوعات = حقوق خصوصی و فناوریهای نوین
حمایت از ایده در حقوق مالکیت فکری؛ چالش ها و ضرورت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22133/mtlj.2024.414588.1242

حسام جلائیان دهقانی؛ محمد هادی میرشمسی


تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به عنوان یک روش پرداخت نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22133/mtlj.2024.394300.1200

محمدامین فصیحی زاده؛ علیرضا فصیحی زاده


جایگاه ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

10.22133/mtlj.2024.411613.1237

ستاره ایوبی؛ سام محمدی؛ سیدحسن حسینی مقدم


داوری اختلافات مربوط به قراردادهای هوشمند

دوره 5، شماره 9، فروردین 1403، صفحه 55-71

10.22133/mtlj.2023.380024.1157

خلیل جمعه زاده بهابادی؛ پرویز ساورائی


وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران

دوره 4، شماره 8، مهر 1402، صفحه 135-148

10.22133/mtlj.2023.389401.1183

بهزاد عبداله زاده؛ جواد حسین زاده؛ فاطمه قناد


امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف

دوره 4، شماره 8، مهر 1402، صفحه 211-225

10.22133/mtlj.2023.378116.1150

محسن رئیسی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ محمود حکمت نیا


وضعیت حقوقی ربات‌های هوشمند در حقوق چین

دوره 4، شماره 8، مهر 1402، صفحه 227-243

10.22133/mtlj.2023.387130.1175

مهرنوش فنایی؛ لی شین یانگ


حمایت دادگاه ‏های ملی از دیوان ‏های داوری خارجی در تحصیل ادله

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 51-64

10.22133/mtlj.2023.367003.1134

رحمت اله جان محمدی؛ مجتبی اصغریان؛ نیما نصرالهی