موضوعات = حقوق خصوصی و فناوریهای نوین
بررسی فقهی ـ حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه ‏های زیست‌محیطی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.385147.1170

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ صالح یمرلی


وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.389401.1183

بهزاد عبداله زاده؛ جواد حسین زاده؛ فاطمه قناد


امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.378116.1150

محسن رئیسی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ محمود حکمت نیا


وضعیت حقوقی ربات‌های هوشمند در حقوق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.387130.1175

مهرنوش فنایی؛ لی شین یانگ


حمایت دادگاه ‏های ملی از دیوان ‏های داوری خارجی در تحصیل ادله

دوره 4، شماره 7، فروردین 1402، صفحه 51-64

10.22133/mtlj.2023.367003.1134

رحمت اله جان محمدی؛ مجتبی اصغریان؛ نیما نصرالهی