دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

حمایت از ایده در حقوق مالکیت فکری؛ چالش ها و ضرورت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1402

10.22133/mtlj.2024.414588.1242

حسام جلائیان دهقانی؛ محمد هادی میرشمسی


تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به عنوان یک روش پرداخت نوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1402

10.22133/mtlj.2024.394300.1200

محمدامین فصیحی زاده؛ علیرضا فصیحی زاده


جایگاه ارث اموال دیجیتالی در حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 فروردین 1403

10.22133/mtlj.2024.411613.1237

ستاره ایوبی؛ سام محمدی؛ سیدحسن حسینی مقدم


تحلیل مقایسه‌ی شبکه‌های هوش مصنوعی در پیشگیری از جرم مورد پژوهی: داروهای تقلبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1403

10.22133/mtlj.2024.400274.1264

سعید گوهری


تاثیر رمز ارزها بر حاکمیت پولی دولت ها از منظر حقوق بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1403

10.22133/mtlj.2024.424926.1267

سید مهدی جوادی