دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

فرصت‌ها و تهدیدهای خدمات عمومی الکترونیک از منظر حقوق اداری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.378117.1151

مجید نجارزاده هنجنی؛ علیرضا شمسی محب


بررسی فقهی ـ حقوقی فنّاوری بارورسازی مصنوعی ابرها با نگاهی به جنبه ‏های زیست‌محیطی آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.385147.1170

ابراهیم جوانمرد فرخانی؛ حمید میری؛ صالح یمرلی


خودنمایی دیجیتال نیتیوها در اینستاگرام: تحلیل فرایند، علل واگیری و تدابیر پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.375558.1148

احسان سلیمی؛ ندا شیری؛ سیمین فرخی نیا


احراز اصالت در برات الکترونیک در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا و آنسیترال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.386170.1173

علی کشاورز؛ علی نخجوانی؛ ناصر علیدوستی شهرکی


تاثیر هوش مصنوعی بر نظام حقوق بشر بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.378057.1149

سید محمد مهدی مصطفوی اردبیلی؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ سمانه رحمتی فر


امکان‌سنجی مسئولیت کیفری سلاح‌های جنگی مبتنی‌بر هوش ‌مصنوعی و مسئلۀ بی‌کیفرمانی در دادگاه کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.389496.1184

مهرنوش ابوذری؛ محمد رضا برزگر؛ زهرا نادری


وضعیت تعارض منافع در صنعت پرداخت الکترونیک کارتی در نظام حقوقی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.389401.1183

بهزاد عبداله زاده؛ جواد حسین زاده؛ فاطمه قناد


وضعیت رمزارزها در حقوق بین‌الملل تجاری و سرمایه‌گذاری خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.384061.1166

ُسید یاسر ضیایی؛ سیده معصومه حسینی


جستاری بر مسائل حقوقی متاورس با تأکید بر چگونگی حمایت از کودکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.385141.1169

مهدیه لطیف زاده؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان


امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.378116.1150

محسن رئیسی؛ محمد حسن صادقی مقدم؛ محمود حکمت نیا


وضعیت حقوقی ربات‌های هوشمند در حقوق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.387130.1175

مهرنوش فنایی؛ لی شین یانگ