موقعیت رمز ارزهای دیجیتال در نظام ملّی و بین المللــی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

امروزه دارایی جدیدی تحت عنوان رمز ارزهای دیجیتال وارد عرصه اقتصادی و مالی کشورها شده است ؛ که توانسته واکنش دولت ها را در این زمینه برانگیزد. واکنش بیشتر دولت ها نسبت به این ارزهای بی پشتوانه ، که توسط هیچ مرجعی نظارت نمی شوند ، غالباً مثبت بوده و با تلقّی این رمز ارزها به عنوان یکی از عوامل تکمیلی نظام اقتصادی، در صدد توسعه این عرصه و وضع قوانین اصولی راجع به این موضوع بر آمده اند. البته برخی دیگر از کشورها ، واکنش منفی نسبت به این ارزها داشته اند و برخی دیگر ، نظیر جمهوری اسلامی ایران ، در مقابل این موضوع  واکنش های متفاوتی پیش گرفته اند. آنچه مسلم است این که تاکنون هیچ کشوری رمز ارزها را به عنوان «پول» رسمی اعلام ننموده است و از این ارزها بیشتر به عنوان ابزار مبادلاتی و کالاهایی خاص استفاده می شود. به هرحال با وجود رویکرد منفی برخی دولت ها نسبت به این موضوع، سازمان ها و مجامع بین المللی تمایل خود را نسبت به پذیرش این ارزها ابراز نموده اند و در صدد توسعه پرداخت های خود بدین طریق می باشند. انتظار می رود تا در آینده ، قدرت رمز ارزها بر مقاومت دولت های مخالف غلبه نماید و در نهایت به جریان طبیعی بین المللی خود و به دور از هرگونه تسلط حاکمیتی  بازگردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legal Status of the Cryptocurrencies in the National and International Systems

نویسندگان [English]

  • Fathullah Rahimi
  • Sahar Sharifian
چکیده [English]

Today, a new asset called cryptocurrency has entered the economic and financial realm of countries that have been able to stimulate governments to respond. Most governments have responded positively to these unsecured currencies, which are not monitored by any authority, and by considering these currencies as one of the complementary factors of the economic system, they have sought to develop this field and to enact principles. Of course, some countries have also reacted negatively to this currency, and some countries, such as the Islamic Republic of Iran, have reacted differently. It is clear that no country has declared cryptocurrencies as official "money" and now these currencies are mostly used as a commodity exchange tool. However, despite the negative attitude of some governments to this issue, international organizations and communities have expressed their willingness to accept these currencies and are seeking to expand their payments. It is expected that the power of cryptocurrencies will overcome the resistance of the opposing governments and eventually return to their international natural situation and away from any sovereignty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrency
  • Bitcoin
  • Legal Status of Cryptocurrency
  • Digital Payment
اخوان، پیمان (۱۳۹۶). ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین، بلاک‌چین و مفاهیم پایه. انتشارات آتی‏نگر.
عبدی‌پور، ابراهیم (1389). «تحلیل ماهیت حقوقی پول الکترونیکی». فصلنامۀ حقوق، دورۀ 7، شمارۀ 16، ص 53-83.
فرانکو، پدرو (1395). مفاهیم بیت کوین؛ رمزنگاری، مهندسی و اقتصاد. ترجمۀ حسن مرتضی‏زاده. کتاب مهربان نشر، چاپ اول.
قانون تجارت الکترونیک ایران، مصوب 1382
میرزاخانی، رضا (1396). «بیت‌کوین و ماهیت مالی- فقهی پول مجازی». انتشارات مرکز  توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار.
میرزاوند، فضل‌الله (1382). «اهمیت قانونگذاری در مبارزه با پول‏شویی». فصلنامۀ مجلس و راهبرد، سال دهم، شمارۀ 37، ص 253-266.
خبرگزاری مهر (1398). کشف 30 میلیاردی دستگاه‏های بیت‏کوین قاچاق. http://www.mehrnews.com/news/4763490، دسترسی در 02/07/2020.
خبرگزاری مهر (1398). ضبط و مصادرۀ 250 دستگاه استخراج‏گر بیت‌کوین در گلستان. http://www.mehrnews.com//news/256783، دسترسی در 02/07/2020.
 Carstens, A. (2019). The Future of money and payments. Speech held in Dublin. available. at :
Chohan, U. W. (2017). Assessing the differences in bitcoin & other cryptocurrency legality across national jurisdictions. Available at SSRN 3042248.
European Central Bank (ECB). )2012(. Virtual currency schemes. Frankfurt: European Central Bank.
Fajri, A., & Yamin, M. (2019). “Digital Currency like Bitcoin within the International Monetary System Field”. Verity: Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional (International Relations Journal), 10(20), 57-68.
Ganne, E. (2018). Can Blockchain revolutionize international trade? Geneva: World Trade Organization.
Narayanan, A., Bonneau, J., Felton, E., Miller, A., & Goldfeder, S. (2016). Bitcoin and Crypto currency technologies. Prinston University Press.
Yermack, D. (2013). “Is Bitcoin a real currency? An economic Appraisal”. Cambridgr, Ma: National Bureau of Economic Research.  
Swan, M. (2015). Blockchain: Blueprint for a new economy. " O'Reilly Media, Inc.".
Nakamoto, S., & Bitcoin, A. (2008). “A peer-to-peer electronic cash system”. Bitcoin. –URL: https://bitcoin. org/bitcoin. pdf. (last visited: 2020-07-02)
“Total number of bitcoins in existence”, Bitcoin Block Explorer. available at: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/virtualcurrencyschemesen. pdf (last visited: 2020-07-04)
Nikjilesh, D. (2019, Oct 23). What to expect When Facebook’s Zuckerberg Defends Libra on Capitol Hill , https://www.coindesk.cm//What-to-expect-When-Facebook’s-ZZuckerberg-Defends-Libra-on-Capitol-Hill (last visited: 2020-07-04)
McKee, J. (2013). “Redefing vitual currenvy”. yankeegroup.com
Rubenfeld, S. (2014). Canada Enacts Bitcoin Regulations. The Wall Street Journal, June 23.