اهداف و چشم انداز

نشریۀ «حقوق فناوری‌های نوین» با تمرکز بر موضوعات زیربنایی و مهم حقوق فناوری‌های نوین، درصدد توسعه و تعمیق موضوعات مرتبط با این حوزه برای دانشجویان و متخصصان حقوقی و پژوهشگران است. همچنین، این نشریه در پاسخ به نیاز کشور و لزوم پژوهش در موضوعات حقوقی نو و با هدف انتشار مقالات با کیفیت در این موضوعات راه‌اندازی شده است.

برخی از مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی قابل ارزیابی در دوفصلنامۀ حقوق فناوری‎های نوین به شرح زیر است:

 • حقوق تجارت الکترونیکی و بازارهای دیجیتال و موضوعات مرتبط
 • بلاکچین و قراردادهای هوشمند
 • ابعاد حقوقی ناظر بر هوش مصنوعی و ربات‌ها
 • ابعاد حقوقی اینترنت اشیاء
 • حقوق امنیت سایبری
 • حقوق اطلاعات و داده‌ها در پرتو فناوری‌های نوین
 • حقوق کیفری سایبری و جرائم رایانه‌ای
 • بانکداری دیجیتالی، پول دیجیتالی و رمزارزها
 • حقوق بورس در پرتو فناوری‎های نوین
 • حقوق رقابت، بازاریابی و تبلیغات تجاری در پرتو فناوری‌های نوین
 • حقوق پزشکی در پرتو فناوری‎های نوین
 • حقوق بیمه و تأمین اجتماعی در پرتو فناوری‌های نوین
 • تحولات حقوق مالکیت در پرتو فناوری‎های نوین
 • حقوق مالکیت فکری در پرتو فناوری‌های نوین
 • حقوق محیط زیست و فناوری‌‎های نوین
 • حقوق اقتصادی و فناوری‌های نوین
 • رسیدگی‌های قضایی و داوری در بستر فناوری‌های نوین
 • فلسفۀ حقوق فناوری‎های نوین
 • حکمرانی، دمکراسی و دولت الکترونیکی در پرتو فناوری‌های نوین
 • حقوق اداری و عمومی و فناوری‌های نوین
 • حقوق مالیاتی و فناوری‌های نوین
 • حقوق ثبت و نظام کاداستر در پرتو فناوری‌های نوین
 • حقوق شهری و شهرداری‌ها در پرتو فناوری‌های نوین
 • مسائل فقهی مرتبط با فناوری‌های نوین
 • حق بر خلوت و حریم خصوصی در بستر فناوری‌های نوین
 • حق بر آموزش در بستر فناوری‌های نوین
 • حقوق اسرار و علائم تجاری در بستر فناوری‌های نوین

شایان ذکر است که هر موضوع دیگری که با عنوان مجله مرتبط باشد، قابل ارزیابی در دوفصلنامۀ حقوق فناوری‎های نوین است.