پرسش‌های متداول

رتبۀ علمی دوفصلنامه چیست؟

برابر تأییدیۀ شمارۀ ۱۴۰۰/۱۱۹۳۵  دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی و دبیر کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این نشریه دارای درجۀ علمی است و در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات، رتبۀ ب را کسب کرده است.

آیا این نشریه مقالات ترجمه را نیز می‎ پذیرد؟

خیر، مقالات ترجمه پذیرفته نمی‌شود.

ساختار مقاله برای ارسال به این نشریه چگونه باید باشد؟

مقالات باید بر اساس شیوه‌نامۀ نگارش مقالات تنظیم شوند.

اخذ پذیرش مقاله چقدر زمان خواهد برد؟

پس از اخذ نظر مثبت داوران، حداکثر سه ماه

در صورتی که یک مقاله چند نویسنده داشته باشد، کدام نویسنده باید مقاله را ارسال کند؟

به انتخاب نویسندگان، یکی از نویسندگان،مقاله را ارسال می کند.

آیا می توان مقاله را از طریق ایمیل ارسال کرد؟

خیر. ارسال مقالات صرفاً باید از طریق سامانه باشد. برای ارسال مقاله ابتدا در سامانۀ نشریه ثبت نام کنید، سپس مقالۀ خود را مطابق با دستورالعمل نگارش مقالات ارسال کنید.

آیا تکمیل فرم تعهدنامۀ انتشار مقاله ضروری است؟

بله

نمی ‎توانم وارد سامانۀ نشریات شوم؛ چه باید کرد؟

لطفاً در تایپ نام کاربری و رمز عبور دقت لازم را داشته باشید.

آیا برای ارسال و انتشار مقاله هزینه ‎ای دریافت می ‎شود؟

خیر

علت دریافت نکردن ایمیل یا پیغام پس از ارسال مقاله چیست؟

ممکن است فرایند ارسال مقاله را به درستی انجام نداده باشید یا مقاله در قسمت هرزنامه‎های ایمیل شما باشد.