چالش های اخلاقی و حقوقی فناوری تولید انسان هیبریدی (ترکیب انسان -حیوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی و دانش‌آموختۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

تلاش‌های صورت‌گرفته در پزشکی و علم مهندسی بافت حاکی از آن است که تولید بافت‌ها و اندام‌های انسانی در داخل ترکیبات حاصل از سلول‌های انسان ـ حیوان از طریق فنّی به نام مکمل بلاستوسیست بین‌گونه‌ای امکان‌پذیر می‌شود. ایجاد کایمرا‌های انسان ـ حیوان این امکان را به دنیای پزشکی می‌دهد که برخی ویژگی‌های مشترک انسان یعنی سلول‌های بنیادی‌اش را درون بدن جانداران دیگر بیازماید. مزایای متعدد ازجمله تولید اندام‌های انسانی در بدن حیوانات و در نهایت استفاده از آن‌ها در اعمال جراحی پیوند عضو از مهم‌ترین دستاوردهای پزشکی بازساختی است. در این مقاله، با رویکردی تحلیلی، رژیم حقوقی حاکم بر این فناوری مهم تبیین شده است. ازآنجاکه نشئۀ انسانی الوهیتی است و کرامت ذاتی بر بندبند سلول‌های زندۀ انسان از بدو تولد حاکم است، به‌نظر می‌رسد چالش‌های حقوقی حاکم بر انسان هیبریدی، که ترکیبات سلولی انسان را در خود دارد، به پاس این موهبت، یعنی وصف انسانی‌بودن، دارای اهمیت ویژه‌ای است که باید در رویکردهای پزشکی نوین و مهندسی بافت مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ethical and legal challenges of hybrid human production technology (human-animal hybrid)

نویسندگان [English]

 • Sima Hatami, 1
 • Fathollah Rahimi 2
1 PhD Candidate in Public International Law and graduate of faculty of law and political sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant professor of Public International Law, Azad University, North Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Efforts in medicine and tissue engineering have shown that the production of human tissues and organs within compounds of human-animal cells is possible through a technique called interspecific blastocyst complement. The creation of human-animal chimeras allows the medical world to test some of the common features of humans, namely their stem cells, in the bodies of other living things. Among regenerative/reconstructive medicine’s significant achievements are numerous benefits, including the production of human organs in animals and their ultimate use in organ transplant surgery. This article uses an analytical approach to explain this vital technology’s legal regime. Since human essence and soul are divine, and inherent dignity governs the bondage of living human cells from birth, the legal challenges to hybrid human which contain cellular composition, seem to be due to this gift, namely. The description of being human is of particular importance that should be considered in modern medical and tissue engineering approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Chimera
 • Human rights
 • Hybrid human
 • Human dignity
 • New technology
اردشیر لاریجانی، باقر و زاهدی، فرزانه (1383). مسائل اخلاقی در همانندسازی و پژوهش‏های سلول‏های بنیادی. دیابت و لیپید ایران (اخلاق در پژوهش‏های بالینی پزشکی)، 4(ویژه‏نامه)، 93-104.
پاتریک هیدن (1392). فلسفه حقوق بشر، جلد اول. محمدجواد جاوید (مترجم). نشر مخاطب.
جاوید، محمدجواد (1388). نظریه نسبیت در حقوق شهروندی: تحلیلی مبتنی بر اطلاق در حقوق طبیعی. نشر گرایش.
جاوید، محمد جواد (1400). مهندسی بافت و پزشکی بازساختی از منظر اخلاق انتشارات دانشگاه تهران.
طباطبایی، فهیمه‏السادات و جاوید، محمدجواد (1394). ملاحظات اخلاقی و حقوقی مهندسی بافت با تأکید بر مسئولیت دولت. نشر مخاطب.
گروه فناوری خبرگزاری دانشجو، کد خبر 782243، مورخ 13 مردادماه 1398.
Baylis, F., & Robert, J. S. (2007). Part-human chimeras: worrying the facts, probing the ethics. The American Journal of Bioethics, 7(5), 41-45.
Baylis, F., & Fenton, A. (2007). Chimera research and stem cell therapies for human neurodegenerative disorders. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 16(2), 195-208.
Bearden, T. (2005). Extendend Interview: Eugene Redmond. Online NewsHour-A NewsHour with Jim Lehrer Transcript, 7.
Beier, H. M., & Beckman, J. O. (1991). German Embryo Protection Act (October 24th, 1990): Gesetz zum Schutz von Embryonen (Embryonenschutzgesetz-ESchG). Human Reproduction, 6(4), 605-606.
Begley, S. (2017). First Human-Pig Chimeras Created, Sparking Hopes for Transplantable Organs– and Debate, STAT. https://www.statnews.com/2017/01/26/first-chimera-human-pig/
Bourret, R., Martinez, E., Vialla, F., Giquel, C., Thonnat-Marin, A., & De Vos, J. (2016). Human–animal chimeras: ethical issues about farming chimeric animals bearing human organs. Stem cell research & therapy, 7(1), 1-7.
Cao, Y., Vacanti, J. P., Paige, K. T., & Upton, J. (1997). Transplantation of Chondrocytes utilizing a polymer-cell construct to produce tissue-engineered cartilage in the. Plast. Reconstr. Surg, 100, 297-302.
Chadwick, R. F. (1989). Playing God, 3 Cogito, 186–93
Chan, A. W. S., Chong, K. Y., Martinovich, C., Simerly, C., & Schatten, G. (2001). Transgenic monkeys produced by retroviral gene transfer into mature oocytes. Science, 291(5502), 309-312.
Chia, R. (2014). Interspecies. springer.
Crane, A. T., Voth, J. P., Shen, F. X., & Low, W. C. (2019). Concise review: Human-animal neurological chimeras: Humanized animals or human cells in an animal?. Stem Cells37(4), 444-452.
Coors, M. E. (2002). Therapeutic cloning: from consequences to contradiction. In The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine (Vol. 27, No. 3, pp. 297-317). Journal of Medicine and Philosophy Inc..
Deschamps, J. Y., Roux, F. A., Saï, P., & Gouin, E. (2005). History of xenotransplantation. Xenotransplantation, 12(2), 91-109.
Feinberg, J. (1987). Harm to Others; The Moral Limits of the Criminal Law. Vol. 1.
Greely Henry T., Human/Non-human Chimeras: Assessing the Issues, in 671 The Oxford Handbook Of Animal Ethics (Tom L. Beauchamp & R. G. Frey eds., 2013.
Hinsliff, B. (2008). Faces deepening revolt over embryo bill. The Guardian. https://www.theguardian.com/science/2008/mar/23/ethicsofscience.medicalresearch, 2008/03/23
Huther, C. (2009). Chimeras: The ethics of creating human-animal interspecifics (Doctoral dissertation, München, Univ., Diss., 2009).
Hogg, C. (2006). Taiwan breeds green-glowing pigs. BBC NEWS, 2006/01/12, accessed 2008/03/09, http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/asia-pacific/4605202.stm.
Kirkham, G. (2006). 'Playing God'and'vexing nature': A cultural perspective. Environmental Values, 15(2), 173-195.
Mizuno, H., Akutsu, H., & Kato, K. (2015). Ethical acceptability of research on human-animal chimeric embryos: summary of opinions by the Japanese Expert Panel on Bioethics. Life Sciences, Society and Policy, 11(1), 1-7.
Muotri, A. R., Nakashima, K., Toni, N., Sandler, V. M., & Gage, F. H. (2005). Development of functional human embryonic stem cell-derived neurons in mouse brain. Proceedings of the National Academy of Sciences102(51), 18644-18648.
Murray, P. D. F., & Huxley, J. S. (1925). Self-differentiation in the grafted limb bud of the chick. Journal of Anatomy, 59, 379-394.
Palacios-González, C. (2015). Human dignity and the creation of human–nonhuman chimeras. Medicine, Health Care and Philosophy, 18(4), 487-499.
Palacios-González, C. (2015). Ethical aspects of creating human–nonhuman chimeras capable of human gamete production and human pregnancy. Monash bioethics review33(2), 181-202.
Ourednik, V., Ourednik, J., Flax, J. D., Zawada, W. M., Hutt, C., Yang, C., ... & Snyder, E. Y. (2001). Segregation of human neural stem cells in the developing primate forebrain. Science, 293(5536), 1820-1824.
Rashid, T., Kobayashi, T., & Nakauchi, H. (2014). Revisiting the flight of Icarus: making human organs from PSCs with large animal chimeras. Cell stem cell, 15(4), 406-409.
Reemtsma, K. (1995). Xenotransplantation: a historical perspective. ILAR journal37(1), 9-12.
Robert, J. S., & Baylis, F. (2003). Crossing species boundaries. American Journal of Bioethics, 3(3), 1-13.
Rossiianov, K. (2002). Beyond species: Il’ya Ivanov and his experiments on cross-breeding humans with anthropoid apes. Science in Context15(2), 277-316.
Savulescu, J. (2012). Genetically Modified Animals: Should There Be Limits to Engineering the Animal Kingdom? in Tom L. Beauchamp & R. G Frey (eds.), The Oxford Hanbook of Animal Ethics) (pp. 641–670).
Scudellari, M. (2016). How iPS cells changed the world. Nature, 534(7607), 310-312.
Shaw, D. (2014, January). Creating chimeras for organs is legal in Switzerland. In Bioethica Forum (Vol. 7, No. 1, pp. 24-26).
Shaw, D., Dondorp, W., Geijsen, N., & De Wert, G. (2015). Creating human organs in chimaera pigs: an ethical source of immunocompatible organs?. Journal of Medical Ethics41(12), 970-974.
Stern, M. S. (1973). Chimaeras obtained by aggregation of mouse eggs with rat eggs. Nature, 243(5408), 472-473.
Streiffer, R. (2007). At the edge of humanity: human stem cells, chimeras, and moral status. Journal of Philosophical Research, 32(Supplement), 63-83.
Tamaki, S., Eckert, K., He, D., Sutton, R., Doshe, M., Jain, G., ... & Uchida, N. (2002). Engraftment of sorted/expanded human central nervous system stem cells from fetal brain. Journal of neuroscience research69(6), 976-986.
Tarkowski, A. K. (2004). Mouse chimaeras revisited: recollections and reflections. International Journal of Developmental Biology, 42(7), 903-908.
The International Society for Stem Cell Research (ISSCR) Guidelines for Stem Cell Research and Clinical Translation.www.isscr.org/policy/guideline and www.isscr.org. doc
The New York Times (2005). Trace of Human Stem Cells put in Unborn Mice Brains, 2005/12/13.
Tooley, M. (2010). Personhood, in H. Kuhse & P. Singer (eds), A Companion to Bioethics, 2nd ed.
Vogel G. (2015). STEM CELLS. NIH debates human-animal chimeras. Science. 350(6258), 261-2.
Wert G, & Mummery, C. H. (2003). Human embryonic stem cells: research, ethics and policy. Human reproduction, 18(4), 672-82.
Weschka, M. (2008). Protocol of the CHIMBRIDS Opening Conference on 11/12 March 2006. CHIMBRIDS, accessed7(02).
Westphal, P. (2003). Humanized organs can be grown in animals. The New Scientist.
Wilson C. (2002). Statement in the Ad Hoc Committee on the International cloning of human beings. Issues in Law and Medicine, 18(2), 187- 189.
Wu, J., Platero Luengo, A., Gil, M. A., Suzuki, K., Cuello, C., Morales Valencia, M., ... & Izpisua Belmonte, J. C. (2016). Generation of human organs in pigs via interspecies blastocyst complementation. Reproduction in Domestic Animals51, 18-24.
Wu, J., Platero-Luengo, A., Sakurai, M., Sugawara, A., Gil, M. A., Yamauchi, T., ... & Belmonte, J. C. I. (2017). Interspecies chimerism with mammalian pluripotent stem cells. Cell, 168(3), 473-486.
Yamaguchi, T., Sato, H., Kato-Itoh, M., Goto, T., Hara, H., Sanbo, M., ... & Nakauchi, H. (2017). Interspecies organogenesis generates autologous functional islets. Nature, 542(7640), 191-196.
Zaninovic, N., Hao, J., Pareja, J., James, D., Rafii, S., & Rosenwaks, Z. (2007). Genetic modification of preimplantation embryos and embryonic stem cells (ESC) by recombinant lentiviral vectors: efficient and stable method for creating transgenic embryos and ESC. Fertility and Sterility88, S310.
Web site
https://acmedsci.ac.uk/policy/policy-projects/animals-containing-human-material
https://www.republicworld.com/technology-news/science/first-human-monkey-chimaera-using-stem-cells-created-by-salk-institute-in-america.html”
http://nuffieldbioethics.org/wp-content/uploads/xenotransplantation.pdf.
http://www.pre.ethics.gc.ca/pdf/eng/tcps2-2014/TCPS_2_FINAL_Web.pdf.
https://www.nap.edu/read/12923/
https://www.ethikrat.org/fileadmin/Publikationen/Stellungnahmen/englisch/opinion-human-animal-mixtures-in-research.pdf
http://www.isscr.org/docs/default-source/all-isscr-guidelines/guidelines-2016/isscr-guidelines-for-stem-cell-research-and-clinical-translation.pdf
دوره 3، شماره 5
بهار و تابستان
فروردین 1401
صفحه 145-166
 • تاریخ دریافت: 28 فروردین 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 15 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 15 تیر 1401