کلیدواژه‌ها = حقوق رقابت
مبانی ممنوعیت معاملات تبعیض آمیز از منظر حقوق رقابت (مطالعه در نظام حقوقی آمریکا، اتحادیه اروپایی و حقوق ایران)

دوره 3، شماره 5، فروردین 1401، صفحه 167-182

10.22133/mtlj.2022.342387.1094

الهام السادات شیخ الاسلام نوری؛ محمد باقر پارساپور؛ پژمان محمدی


حقوق رقابت و فناوری‌های نوین در صنعت سینما

دوره 2، شماره 4، مهر 1400، صفحه 79-105

10.22133/mtlj.2022.145334

مینا فراهانی؛ مجتبی انصاریان