کلیدواژه‌ها = آنتی‌فارنزیک
دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان

دوره 3، شماره 6، مهر 1401، صفحه 155-172

10.22133/mtlj.2022.369536.1142

افشار خسروی زاد؛ روح اله سپهری؛ حمیده بابایی