نویسنده = امیر عباس علاءالدینی
بازسازی بانک های متوقف، با تکیه بر ضوابط و تجارب بین المللی

دوره 3، شماره 5، فروردین 1401، صفحه 87-104

10.22133/mtlj.2022.334561.1082

امیر عباس علاءالدینی؛ ایمان پوراسلامی