کلیدواژه‌ها = نظریۀ کار لاک
متاورس و چالش‏های حقوقی در حوزۀ حقوق اموال

دوره 3، شماره 6، مهر 1401، صفحه 143-153

10.22133/mtlj.2022.353672.1109

موسی عاکفی قاضیانی؛ سیدمصطفی میلانی؛ وحید عاکفی قاضیانی