تأثیر رمزارزها بر تحریم‌های یک‌جانبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌آموختۀ دکتری حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران

چکیده

نظام بین‌المللی، با آن‌که برابری دولت‌ها را اصلی جدی تلقی می‌کند، عملاً نظامی است نابرابر که محور اصلی آن قدرت است. تحریم‌های یک‌جانبۀ دولتی چون دولت ایالات متحده که هنجارهای حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند، نمونه‌ای از نمودها و نشانه‌های این نابرابری‌ است و دولت‌ها همواره در پی یافتن راهی برای دورزدن این تحریم‌های ناعادلانه‌اند. چندسالی است شکل‌گیری رمزارزها که امکان نقل‌وانتقالات مالی به دور از کنترل نهادهای نظارتی را فراهم آورده است، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا ویژگی‌های خاص این پدیدۀ نوظهور آن را به ابزاری برای دورزدن تحریم‌ها بدل می‌کند؟ و آیا رمزارزها این ظرفیت را دارند که به سلطۀ دلار بر مبادلات بین‌االمللی پایان دهند؟ در پاسخ باید گفت، اگرچه چنین ظرفیتی به‌صورت نظری وجود دارد و فناوری بلاکچین و رمزارزها از قابلیت انجام تراکنش‌های مالی به‌دور از سلطۀ نظام اقتصادی موجود در جهان برخوردارند، اما این ظرفیت را ندارند که به‌طور کامل سیستم مالی بین‌المللی را دور بزنند، زیرا به‌کاربردن این فناوری در مبادلات دوجانبۀ دولت‌ها مستلزم اراده‌ای سیاسی است و اکنون کشورهای کمی در جهان آن را پذیرفته‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Impact of Cryptocurrencies on Unilateral Sanctions

نویسنده [English]

  • Khodayar Saeedvaziri
Ph.D. in International Law, Law and Political Science Faculty, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Although it takes the equality of states as an international principle, the international system is an unequal system in which power is essential. Unilateral sanctions, such as those of the United States government that violates international law, are examples of this inequality. Governments are always looking for ways to bypass these unjust sanctions. The formation of cryptocurrencies as a means of facilitating financial transfers beyond the control of regulators raises the question of whether the specific features of this means could also serve as a means of bypassing sanctions. And will cryptocurrencies be able to end the United States dollar’s dominance of international trade? In response, while such a capability exists in theory, and blockchain technology and cryptocurrency, as one of its essential products, can transact financially away from the dominance of the global economic system, this does not imply that the technology has the full potential to bypass the global financial system. Because the application of this technology in bilateral state interactions necessitates political will, and only a few countries worldwide have embraced this.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cryptocurrency
  • blockchain
  • sanctions
  • international law
  • International community
اخوان، بهار و شفیعی، محمود (1398). «تحریم‌های امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین‌الملل». پژوهشنامه حقوق بشری، سال چهارم، شمارۀ 4.
جاوید، احسان (1393). «مشروعیت اعمال تحریم‌های اقتصادی یک‌جانبه در حقوق بین‌الملل، ضامن اجرای حقوق بین‌الملل یا ابزار سیاست ملی؟». دانشنامه حقوق و سیاست، دورۀ 10، شمارۀ 22، ص 105-142.
زمانی، سیدقاسم و غریب‌آبادی، کاظم (1394). «واکاوی قانونی بودن و مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه اقتصادی به موجب حقوق بین‌الملل». فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، دورۀ 20، شمارۀ 72، ص 93-129.
علوی، سیدیحیی (1393). «واکاوی ساختار تحریم‌های بانکی امریکا و الزامات رفع آن در مذاکرات جامع هسته‌ای». آفاق امنیت، دورۀ 7، شمارۀ 25، ص508.
Blackwill, R. D., & Harris, J. M.  (2016). War by Other Means. Harvard University Press.
Breland, A. (2018). Cryptocurrencies on the rise in Iran. The Hill Magazine.
Leigh, C. (2019). “Blockchain Startups Are Modernizing Iran’s Financial Infrastructure”. CoinDesk.. www.coindesk.com ()last visited: 2022/01/14)
Fanusie, Y. J., & Logan, T. (2019). Crypto Rogues: U.S. State Adversaries Seeking Blockchain Sanctions Resistance. FDD PRESS.
Garrie, A. (2017). “In Blow to US Dollar, BRICS Consider ‘Sanctions -Proof’ Cryptocurrency”. Mint Press News.
Halland,  B. (2018). Venezuela In Talks To Purchase Russian Auto Parts Using Petro Cryptocurrency. ETHNews (last visited: 2022-03-02)
Hatmaker, T. (2017). “Coinbase ordered to give the IRS data on users trading more than $20,000”. TechCrunch.com.  (last visited: 2022/01/18)
Ip, G. (2017). “Bitcoin: Electrifying Investment, Lousy Currency”. The Wall Street Journal.
Wagstaff, J., & Smith, J. (2017). “Multi-stage cyber attacks net North Korea millions in virtual currencies: researchers”. Reuters. www.reuters.com (last visited: 2021/12/13)
Kadi and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission (2008) C-402/05
Konowicz, D. R. (2018). The New Game: Cryptocurrency Challenges US Economic Sanctions. Naval War College Newport United States.
Stevis-Gridneff, M., & Kantchev, G. (2018). “Bitcoin Is a Hit in Countries Where Locals Face Currency Troubles”. The Wall Street Journal. https://www.wsj.com (last visited/ 2022/02/12)
Matthews, O. (2017). “Bitcoin and Blockchain: A Russian Money Laundering Bonanza?”. Newsweek. https://www.newsweek.com (last visited:2022/02/15)
del Castillo, M. (2017). Sweden Incorporates Iran Investment Firm Using Only Bitcoin. CoinDesk.  www.coindesk.com (last visited: 2022/02/13)
Mosman, B., Mortlock, D., Gray, E. P., Giancarlo, J. C., & Halland, S. (2021). OFAC sanctions considerations for the crypto sector. Willkie Farr & Gallagher. https://www.willkie.com (last visited: 2022/01/16)
Motamedi, M. (2019a). “Iran’s central bank issues draft rules on cryptocurrency”. Al-Jazeera. https://www.aljazeera.com (last visited: 2022/02/12)
Motamedi, M. (2019b). “Iran’s top banks launch blockchain platform to boost ailing banking system”. Al-Monitor. https://www.al-monitor.com (last visited: 2022/02/17)
Rudnitsky, J. (2017). “Vladimir Putin aide eyes cryptocurrencies to beat sanctions, Russia newswire says”. The Sydney Morning Herald. https://www.wsj.com (last visited: 2022/01/24)
Nakamura, Y., & Kim, S. (2017). “North Korea Is Dodging Sanctions with a Secret Bitcoin Stash”. Bloomberg Businessweek. https://www.bloomberg.com (last visited: 2022/01/23)