چالش‌های حقوقی حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند با نگاهی به حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حقوق بین الملل، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق فناوری ارتباطات، دانشگاه لوئیجی بوکونی، میلان، ایتالیا.

10.22133/mtlj.2024.407318.1226

چکیده

با شکل‌گیری و توسعۀ اینترنت اشیا، شهر هوشمند در قالب انگاره‌ای نوظهور تجلی یافته است که بر جنبه‌های مختلف زندگی انسان و سیستم‌های کنترل و پردازش اطلاعات هوشمند نظارت دارد. یک شهر هوشمند قادر است دنیای فیزیکی را تحت نظارت قرار دهد و سرویس‌های هوشمندی برای شهروندان ارائه کند، سرویس‌ها و خدماتی مانند بهداشت و درمان، حمل‌ونقل، سرگرمی و انرژی را متحول سازد و به شیوه‌ای نوین در دسترس دولت قرار دهد. فنّاوری‌های استفاده‌شده در شهرهای هوشمند برخی نگرانی‌ها و چالش‌ها در باب امنیت و حفظ حریم خصوصی شهروندان را مطرح می‌کنند؛ زیرا برنامه‌های کاربردی در شهر هوشمند نه‌فقط طیف گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به حریم خصوصی شهروندان را در راستای رعایت منافع و مصالح عموم جمع‌آوری می‌کنند، بلکه کنترل همه‌جانبه‌ای بر شهر دارند و طبعاً زندگی شهروندان را تحت‌تأثیر نظارت‌‌ها و محدودیت‌های جدی قرار خواهد داد. در این مقاله، با مطالعۀ کتاب‌ها و مقالات و به‌کارگیری منابع دردسترس به بررسی قوانین و مقررات در حقوق بین‌الملل و حقوق ایران در رابطه با حریم خصوصی در شهرهای هوشمند پرداخته است که مهم‌ترین یافتۀ آن خلأ‌های موجود در این حوزه در حقوق ایران و فقدان تناسب سرعت به‌روزشدن قوانین در هر دو سطح بین‌الملل و حقوق ایران با سرعت پیشرفت فنّاوری‌های استفاده‌شده در شهرهای هوشمند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Legal Challenges of Privacy Protection in Smart Cities considering International and Iranian law

نویسندگان [English]

  • Aramesh Shahbazi 1
  • Sanaz Shabani Kolahi 2
1 Associate Prof. Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Associate Prof. Department of International Law, Faculty of Law and Political Science, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the formation and development of the Internet of Things, the smart city has been manifested as an emerging concept that monitors various aspects of human life and intelligent information processing and control systems. A smart city can monitor the physical world and provide smart services for citizens, transform services such as healthcare, transportation, entertainment and energy and make them available to the government in a new way. The technologies used in smart cities raise some concerns and challenges regarding the security and privacy of citizens because applications in smart cities provide a wide range of information related to citizens' privacy. They collect to meet the interests and benefits of the public, but they also have comprehensive control over the city, and naturally, the lives of citizens will be affected by serious supervision and restrictions. In this article, we identified the international and domestic laws and regulations by investigating books and articles and using the available sources. We examined the laws and regulations in international law and Iranian law regarding privacy in smart cities. The study's most important finding is identifying gaps related to this area in Iranian laws and the need for more speed of updating laws at both the international and Iranian levels with the speed of advancement of technologies used in smart cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privacy
  • International Legal Documents
  • Internal Technology Law
  • Smart Cities
ابراهیمی، مازیار و معرف، مریم (۱۳۹۷). توسعۀ پایدار شهری برمبنای رشد هوشمند شهری تحلیلی بر مؤلفه‌ها، ویژگی‌ها و مزایای شهر هوشمند. نشریۀ علمی تخصصی شباک، ۴(۳۵)، ۳۹- ۴۹.
ابطحی، فاطمه، ابوطالب کوشا، مهدی منتظرقائم و میرشکاری، عباس (۱۴۰۱). حریم خصوصی در اماکن عمومی با تکیه بر حق تصویربرداری. مطالعات حقوق تطبیقی،۱۳(۱)، ۲۲-۱.
انصاری، باقر (۱۳۹۰). حقوق حریم خصوصی. تهران: سمت.
باستانی، برومند (۱۳۸۶). جرایم کامپیوتری و اینترنتی، جلوه‌های نوین از بزهکاری. تهران: انتشارات بهنامی.
پوراحمد، احمد، کرامت الله زیاری، حسین حاتمی‌نژاد و پشاه‌آبادی، شهرام پارسا (۱۳۹۷). تبیین مفهوم و ویژگی‌های شهر هوشمند. فصل‌نامۀ باغ نظر، ۱۵(۵۸)، ۲۶-۵.
رحمدل، منصور (۱۳۸۴). حق انسان بر حریم خصوصی. مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران. ۰(۷۰)، ۱۴۵-۱۱۹. https://jflps.ut.ac.ir/article_12688.html
روستایی، شهریور، پورمحمدی، محمدرضا و قنبری، حکیمه (۱۳۹۷). تئوری شهر هوشمند و ارزیابی مؤلفه‌های زیرساختی آن در مدیریت شهری موردشناسی: شهرداری تبریز. فصل‌نامۀ جغرافیا و آمایش شهری، ۸(۲۶)، ۲۱۶-۱۹۷.
شهبازی، آرامش (۱۳۹۵). «لزوم رعایت حریم خصوصی ـ درمانی قربانیان کاربرد سلاح های شیمیایی جنگ عراق علیه ایران». فصل‌نامۀ مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران، ۴۶(۲)، ۴۴۰-۴۱۷.
فتحی، یونس و شاهمرادی، خیراله (۱۳۹۶). گستره و قلمرو حریم خصوصی در فضای مجازی. مجلۀ حقوقی دادگستری، ۸۱(۹۹)، ۲۵۲-۲۲۹.
قبولی درافشان، سیدمحمد هادی، بختیاروند، مصطفی و آقامحمدی، اکرم (1397). حق فراموش‌شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان؟. پژوهش حقوق عمومی، 19(58)، 113-135. https://sid.ir/paper/225300/fa
مشهدی، علی و محمدلو، سجاد (۱۳۹۵). مطالعۀ تطبیقی مفهوم و معیار حق حریم خصوصی؛ رویکرد عرفی و فرهنگی. پژوهش‌های حقوق، ۲۰(۲)، ۱۶۶-۱۲۵.
معینی‌فر، محدثه و وحیدزاده، دلارام (۱۴۰۰). الزامات استیفای حق بر حریم خصوصی در بستر اینترنت اشیا از منظر حقوق ایران. حقوق فنّاوری‌های نوین، ۳(۶)، ۷۵-۶۱. https://doi.org/10.22133/MTLJ.2022.361434.1123
موسی‌زاده، ابراهیم و مصطفی‌زاده، فهیم (۱۳۹۱). نگاهی به مفهوم و مبانی حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی عرفی. فصل‌نامۀ بررسی‌های حقوق عمومی، ۱(۲)، ۶۷-۴۵.
نیسن‌بام، هلن (1381). حمایت‌ از حق‌ خلوت‌ آدمیان‌ در عصر اطلاعات. ترجمه و تلخیص عباس ایمانی، پژوهش‌های حقوقی، 1(2)، 171-201.
Elmaghraby, A. S., & Losavio, M. M. (2014). Cyber security challenges in Smart Cities: Safety, security and privacy. Journal of Advanced Research5(4), 491-497.‏
Fabrègue, B. F., & Bogoni, A. (2023). Privacy and Security Concerns in the Smart City. Smart Cities6(1), 586-613.‏ https://doi.org/10.3390/smartcities6010027
Harrison, C., & Donnelly, I. A. (2011, September). A theory of smart cities. In Proceedings of the 55th Annual Meeting of the ISSS-2011, Hull, UK.‏ https://journals.isss.org/index.php/proceedings55th/article/view/1703
Ismagilova, E., Hughes, L., Rana, N. P., & Dwivedi, Y. K. (2020). Security, privacy and risks within smart cities: Literature review and development of a smart city interaction framework. Information Systems Frontiers, 1-22.‏ https://doi.org/10.1007/s10796-020-10044-1
Karadag, T. (2013). An Evaluation of the Smart City Approach. (Master thesis, Middle East Technical University).
Manville, C. (2014). Mapping Smart Cities in the EU. https://unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/urbandevt/
Measuring_Progress__Achieving_Smarter_Cities_/Presentations/Catriona_Manville.pdf
Serwin, A. B. (2008). Privacy 3.0-the principle of proportionality. U. Mich. JL Reform42, 869.‏ Available at: https://repository.law.umich.edu/mjlr/vol42/iss4/5
Solove, D. J. (2022). The Limitations of Privacy Rights. Notre Dame L. Rev.98, 975.‏
Van Zoonen, L. (2016). Privacy concerns in smart cities. Government Information Quarterly33(3), 472-480.‏