نویسنده = احسان سلیمی
خودنمایی دیجیتال نیتیوها در اینستاگرام: تحلیل فرایند، علل واگیری و تدابیر پیشگیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

10.22133/mtlj.2023.375558.1148

احسان سلیمی؛ ندا شیری؛ سیمین فرخی نیا