امکان‌سنجی انتقال حقوق مالکیت صنعتی در بستر قرارداد ائتلاف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد گروه حقوق خصوصی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی، قم، ایران

چکیده

قراردادهای ائتلاف با هدف بهره‌گیری از نوآوری‌های سایر رقبا در بازار و کاهش هزینه‌های تولید و افزایش کیفیت محصولات و بهره‌مندی از مدیریت جمعی تشکیل می‌شوند، اما جنبه‌های قانونی و قراردادی ائتلاف محل بحث است. در این‌باره لازم است بررسی شود که قراردادهای ائتلاف از چه جایگاه قانونی و قراردادی برخوردارند و با توجه به رویه‌های ضد رقابتی رایج، پاسخ‌گوی انتقال حقوق اموال صنعتی است یا نیاز به اصلاح ساختار قراردادها یا قوانین و مقررات دارد. در این مقاله، پس از بررسی انواع قراردادهای انتقال حقوق اموال صنعتی، مشخص خواهد شد که اولاً، قرارداد ائتلاف حقوق رقابت و قراردادهای انتقال حقوق مالکیت فکری در زمینۀ توسعۀ نوآوری اهداف مشابهی دارند اما هریک ابزارهایی متفاوت‌اند که افزایش نوآوری هدف مشترک هر دو است. ثانیاً توافقنامه‌های ائتلاف ذاتاً برخلاف جریان رقابت نیستند؛ ثالثاً در کشور ایران سکوت قانون در تعیین چارچوب قوانین انعقاد قرارداد انتقال به استناد مادۀ ۱۰ قانون مدنی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Feasibility of Transferring Industrial Property Rights in the Platform of the Patent Pools

نویسندگان [English]

  • mohsen raeisi 1
  • mohammad hasan sadghymoghadam, 2
  • mahmod hekmatnia 3
1 PhD in Private Law, Faculty of Law & Political Science, Tehran University, Tehran, Iran
2 Professor in Private Law, Faculty of Law & Political Science, Tehran University, Tehran, Iran
3 Professor in Private Law, Faculty of Law & Political Science, Research Institute for Islamic Culture and Thought, Qom, Iran
چکیده [English]

Patent pools are created to leverage the innovations of other market competitors, reduce production costs, increase product quality, and benefit from collective management. However, the legal and contractual aspects of patent pools are controversial. In this regard, investigating patent pools' legal and contractual status is critical to determine whether existing laws solve common anti-competitive practices or if contract structures need modification. This article specifies that the patent pools of competition and intellectual property rights have similar innovation development goals, but each is a different tool. Patent pools are not inherently anti-competitive, but they are very prone to anti-competitiveness due to the presence and agreement of market competitors. In Iran, the law's silence in determining a framework for patent pool regulations considers concluding contracts based on Article 10 of the Civil Code as a practical solution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Property
  • Industrial Property
  • Coalition Agreement
  • Transfer of Intellectual Property Rights.Transfer of Industrial Property Rights
چالشتری، محمود (۱۳۹۵). مفهوم و اوصاف قرارداد مدیریت جمعی حق اختراع و تمیز آن از مفاهیم مشابه، مجلس و راهبرد، ۲۳(۸۷)، ۲۶۲-۲۳۳.
رستم‌زاده، قاسم علی (1390). بررسی مادۀ 107 قانون برنامۀ پنجم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 (گروه اقتصادی با منافع مشترک). ماهنامۀ آموزش دادگستری استان تهران ( قضاوت). ۱۸(۷۴)، 153- 176.
رهبری، ابراهیم (1392). حقوق انتقال فنّاوری، تهران: سمت.
عادل، مرتضی و جعفری چالشتری، محمود (1394). قرارداد ائتلاف در حق اختراع، فصل‌نامۀ دیدگاه‌های حقوق قضایی، ۲۰(۷۱)، ۹۵-۱۲۳.
علوی باجگانی، سیدمهدی (۱۳۹۸). نگاهی به آیین‏‌نامۀ «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک». کد خبر: ۶۰۱۹. تاریخ انتشار: چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸ (آخرین بازدید: 11/05/1401)
غفاری فارسانی، بهنام (۱۳۹۲). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن. تهران: نشر میزان.
مظاهری کوهانستانی، رسول و ناصری، شبنم (۱۳۹۹). بررسی قرارداد واگذاری اختراع، مجلۀ حقوقی دادگستری، ۸۴ (۱۰۹)، ۱۹۱-۲۲۶.
هداوند، مهدی (۱۳۸۴). حقوق مالکیت صنعتی و قراردادهای بین‌المللی. مجلۀ تدبیر، 158.
Antonipillai, J., & Lee, M. K. (2016). Intellectual property and the US economy: 2016 update. Washington, DC, Economics & Statistics Administration and US Patent and Trademark Office.‏ https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/IPandtheUSEconomySept2016.pdf.
Feldman, Gabriel A. (2007). Misuse of less restrictive alternative inquiry in the rule of reason analysis, American University Law Review. Available at http://digitalcommons.wcl .american. edu/aulr.
Goter, P. W. (2010). Princo, Patent Pools, and the Risk of Foreclosure: A Framework for Assessing Misuse. Iowa L. Rev.96, 699.‏
Schneidman, E. J. (1983). The Creation of a Separate Rule of Reason: Antitrust Liability for the Exchange of Price Information among Competitors. J. Reprints Antitrust L. & Econ.13, 697.‏
Telesio, P. (1984). Foreign licensing in multinational enterprises. Technology crossing borders. Harvard: Harvard Business School.‏